Charlotte Weibulls docktillverkning

Charlotte Weibulls docktillverkningDockor är något som förr ansågs vara en leksak till oftast en flicka. Med tiden har det dock blivit mer och mer vanligt att ha dockor som dekoration. Därför är det ett utmärkt val att behålla sin docka från barndomen. En som har gjort sig känd som dockmakare är Charlotte Weibull. Hennes dockor har blivit så populära att de än idag fortfarande är eftertraktade världen över. Dockorna som är tillverkade av Charlotte har klassiska folkdräkter på sig. Charlotte har fått ett flertal utmärkelser världen över både när det kommer till tillverkning av dockor som till bevaring av kulturarv och folkdräkter.

Charlotte Weibulls ungdom

Dockorna består av en klassisk svensk design som gör att de är väldigt värdefulla i dagens samhälle. Charlotte såg det som sin uppgift att bevara sin familjs arv och kultur. Uppväxten skedde på ett lantbruk och det var länge tänkt att Charlotte skulle bli lärare. Därför inleddes det kemistudier som tog plats vid Lunds Universitet. För att kunna klara av vardagen tog Charlotte även ett extrajobb hos ett företag i Malmö, Ferrosan som sysslade med läkemedel. Senare började Charlotte jobba för sin mormors syster, Ingrid Andersson. Arbetet skedde i en Nationaldräktsaffär som specialiserade sig på att sy upp folkdräkter av olika slag på beställning. När det var dags för pension för Ingrid började butikens levnadstid rinna ut. Varpå Charlotte bestämde sig för att överta butiken.

Produktionen och populariteten växte

Arbetet fortsatte utan större problem men det Charlotte upptäckte var att det alltid blev tygbitar över. Istället för att låta bitarna gå till förgäves bestämde sig Charlotte för att göra något roligt av dom. Upp kom iden att göra dockor. Färdiga celluiddockor köptes in från en fabrik för att sedan kläs i någon utav tygbitarna. Allteftersom blev intresset större och Charlotte började tillverka egna mer personliga dockor. Succén växte sig allt starkare och tillslut räckte det inte att Charlottes man hjälpte till.

Utmärkelser och Guiness Rekordbok

Folk anställdes för tillverkning och Charlotte kunde titulera sig som en av de främsta inom tillverkning av dockor. För att få folk från övriga Sverige att känna gemenskap gjordes det folkdräkter med mönster representerande alla delar av Sverige. År 1991 hamnade Charlottes dockor i Guiness Rekordbok efter att ha deltagit i en utställning med över 2000 handgjorda dockor. Tack vare att Charlotte bevarade det kulturella arvet i form av folkdräkter fick hon flera utmärkelser av Sveriges Konungen. År 2012 sattes det upp en stiftelse som går under namnet: Charlotte Weibull-priset. Årligen delas det ut pris till den person som anses ha gjort en kulturell gärning a la Charlotte Weibull.